Σχετικά με την υπηρεσία

Ακτινολογικός και υπερηχολογικός έλεγχος με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Εξετάσεις

  • Kidney stones$114
  • Incontinence and overactive bladder$30
  • Difficulty urinating$79
  • Blood in the urine$97
  • Infertility$235

Θεραπείες

  • Vasectomy Reversal$70
  • Vasectomy$45
  • Urologic Oncology$132
  • Urogynecology$236
  • Traumatic Urologic Injuries$800

Οι ειδικοί μας παρέχουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση και θεραπεία

We bring together board-certified fertility specialists to offer a full range of fertility treatment options. As part of the full range services available, our team excels in the diagnosis and treatment.