Σχετικά με την υπηρεσία

Σύγχρονη μονάδα προληπτικής και θεραπευτικής οδοντιατρικής.

Εξετάσεις

  • Kidney stones$70
  • Incontinence and overactive bladder$140
  • Difficulty urinating$80
  • Blood in the urine$40
  • Infertility$110

Θεραπείες

  • Vasectomy Reversal$80
  • Vasectomy$110
  • Urologic Oncology$40
  • Urogynecology$150
  • Traumatic Urologic Injuries$130

Οι ειδικοί μας παρέχουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση και θεραπεία

We bring together board-certified fertility specialists to offer a full range of fertility treatment options. As part of the full range services available, our team excels in the diagnosis and treatment.