Σχετικά με την υπηρεσία

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση περιστατικών γενικής και ορθοπαιδικής χειρουργικής, με έμφαση σε σύγχρονες τεχνικές.

Εξετάσεις

  • Kidney stones$120
  • Incontinence and overactive bladder$690
  • Difficulty urinating$820
  • Blood in the urine$600
  • Infertility$360

Θεραπείες

  • Vasectomy Reversal$100
  • Vasectomy$120
  • Urologic Oncology$600
  • Urogynecology$600
  • Traumatic Urologic Injuries$680

Οι ειδικοί μας παρέχουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση και θεραπεία

We bring together board-certified fertility specialists to offer a full range of fertility treatment options. As part of the full range services available, our team excels in the diagnosis and treatment.