Η SurgiVets Κτηνιατρική Χειρουργική & Παθολογία ΙΚΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και τον Ν. 4624/2019, τόσο όσον αφορά τα δεδομένα του προσωπικού όσο και των πελατών και συνεργατών μας. Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο  

α) πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας παρέχετε και  

β) τους λόγους της συλλογής και επεξεργασίας 

Περαιτέρω, με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο, που μπορείτε να τα ασκήσετε. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Κωνσταντίνος Μπίκος, Διαχειριστής, κάτοικος Γ. Παπανικολάου, Μελίσσια Αττικής 15127, [email protected], τηλ. 210 940 3535. 

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και για ποιο λόγο : 

Ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Επίσης συλλέγουμε: 

 • Εικόνες και δεδομένα βίντεο και ήχου μέσω καμερών ασφαλείας 

 

 • Αυτοματοποιημένες πληροφορίες: Όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της χρήσης “cookies” ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποθηκεύονται από το browser σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τέτοιες πληροφορίες, μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
 • ημερομηνία και ώρα, 
 • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου, 
 • domain name, 
 • τύπο browser και το λειτουργικό σύστημα, που χρησιμοποιείτε, 
 • διεύθυνση ιστοτόπου, 
 • γεωγραφική τοποθεσία και 
 • επιλογή γλώσσας. 

Εάν δημοσιεύετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ με αναφορά στην Κλινική μας, ή κοινωνικό δίκτυο ή εν γένει σε οποιοδήποτε ιστολόγιο, που τυχόν φιλοξενεί πληροφορίες για την Κλινική μας δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες, που δημοσιεύετε ούτε για την τυχόν περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία τους. 

Πως συλλέγουμε τις ως άνω πληροφορίες από εσάς: 

 • απευθείας από εσάς όταν επισκέπτεσθε την Κλινική μας, 
 • συμπληρώνοντας σχετική ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπό μας, 
 • επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή εκ του σύνεγγυς, 
 • στέλνοντάς μας επιστολή, e-mail ή μήνυμα στα μέσα κοινωνικών δικτύων (social media). 

 

Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων : 

 • Προσδιορισμός σκοπού και περιορισμός σκοπού: οι σκοποί για τους οποίους η Κλινική μας συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα προσδιορίζονται και είναι νόμιμοι. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από τους καθορισμένους, 
 • Διαφάνεια: παρέχονται σαφείς πληροφορίες στα άτομα σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα, τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα, 
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων: η Κλινική μας συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον συγκεκριμένο ή τους συγκεκριμένους σκοπούς, δηλαδή συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, 
 • Ακρίβεια: τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, ενημερώνονται, 
 • Διατήρηση: τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο, 
 • Ασφάλεια: εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
 • Ευθύνη: η Κλινική μας μπορεί να αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει μέτρα για να συμμορφωθεί με τις προαναφερθείσες αρχές. 

 

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

 • Η παροχή υπηρεσιών, που μας αναθέσατε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, 
 • Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, π.χ. έκδοση απόδειξης, 
 • Η διαφύλαξη και η προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, με δυνητική χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια, φυσικών προσώπων, ζώων, υλικών και εγκαταστάσεων. 

 

 

 1. Κοινοποίηση δεδομένων Τρίτοι: 

Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες στους παρόχους υπηρεσιών, που παρέχουν λειτουργίες και υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Τέτοια τρίτα πρόσωπα θα ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα τους παρέχονται μόνον οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να διεξάγουν τις υπηρεσίες, που τους ανατίθενται για λογαριασμό μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιήσουν τις ως άνω πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δικαιούμαστε επίσης, να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σας εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε σε συμμόρφωση με εκ του νόμου υποχρέωσή μας, ή σε εκτέλεση αιτήματος από τις αρχές επιβολής του νόμου ή από άλλες κρατικές αρχές. 

Η Κλινική μας κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις κάτωθι κατηγορίες αποδεκτών : 

 • Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου κλπ 
 • Συνεργάτες της Κλινικής μας (εξωτερικούς λογιστές), οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Κλινικής μας. 

Δηλώνουμε ότι δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε. 

 1. Ασφάλεια 

Η Κλινική μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης και/ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Κάθε προσωπικό δεδομένο σε έντυπη μορφή θα φυλάσσεται σε κλειδωμένη αρχειοθήκη, συρτάρι ή άλλο ασφαλές μέρος, με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Κλινικής μας, και μόνον η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Οι εγκαταστάσεις της Κλινικής μας προστατεύονται από κάμερες ασφαλείας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Τα εμπιστευτικά έγγραφααρχεία δεν θα μένουν αφύλακτα ή εκτεθειμένα σε κοινή θέα οπουδήποτε υπάρχει γενική πρόσβαση. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από κωδικούς ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας. Τα ψηφιακά αρχεία είναι κωδικοποιημένα, κρυπτογραφημένα ή προστατευόμενα από κωδικούς ασφαλείας, σε μία μονάδα δίσκου δικτύου, η οποία τηρεί σε τακτική βάση αντίγραφα ασφαλείας. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε από εσάς και περιέχουν ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται από κωδικούς ασφαλείας σε περίπτωση μεσολάβησης ανασφαλών διακομιστών μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη του μηνύματος. Η παραπάνω ασφάλεια των υπολογιστικών και αποθηκευτικών μας συστημάτων, και η πρόσβαση σε αυτά, επιτηρείται και ελέγχεται διαρκώς. 

 1. Διατήρηση δεδομένων 

Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένης κάθε υφιστάμενης εκ του νόμου υποχρέωσης. Το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα προσαρμόζεται αναλόγως με τις επιταγές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα, η φύση (αν αυτά εμπίπτουν σε κάποια ειδική κατηγορία δεδομένων), η έκθεση σε πιθανό κίνδυνο από μη νόμιμη χρήση, οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας και αν είναι δυνατή η επίτευξη των σκοπών αυτών με άλλα μέσα, καθώς και οι ισχύουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να τηρούμε βασικές πληροφορίες των πελατών μας για ορισμένο χρονικό διάστημα αφότου έπαψαν να είναι πελάτες μας, για φορολογικούς λόγους. 

 1. Δεδομένα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

Η Κλινική μας χρησιμοποιεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV. Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων, ζώων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί ώστε να καλύπτουν την είσοδο της Κλινικής μας, τον χώρο της υποδοχής, τους χώρους νοσηλείας των ζώων, τους χώρους στάθμευσης, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και χώρους με αυξημένη επικινδυνότητα. Οι χώροι που έχει τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV φέρουν ειδική σήμανση. 

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στα εξής: ενίσχυση της προστασίας της προσωπικής ασφάλειας του προσωπικού και των επισκεπτών μας, παρακολούθηση της νοσηλείας των ζώων κατά τις ώρες που δεν βρίσκεται στην Κλινική μας το ιατρικό προσωπικό, διευκόλυνση της αναγνώρισης, σύλληψης και δίωξης παραβατών, προστασία των εγκαταστάσεων της Κλινικής μας, πρόληψη κλοπών, ζημιών και διαρρήξεων, άσκηση ή/και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνον η Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Τα δεδομένα, τα οποία φυλάσσονται ψηφιακά είναι προστατευμένα με κωδικούς ασφαλείας. Το χρονικό διάστημα που διατηρούνται οι εικόνες και τα βίντεο είναι επτά ημέρες. 

 1. Τα δικαιώματά σας : 
 • Πρόσβασης, ενημέρωσης, ανάκλησης, τροποποίησης ή διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, και εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ενημερώσετε, ανακαλέσετε, τροποποιήσετε ή διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
 • Περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή ακόμα και τη διαγραφή τους. 
 • Φορητότητας: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή, που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιείτε και να τα επεξεργάζεσθε. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
 • Εναντίωσης ή Καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα εναντίωσης ή καταγγελίας, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για παράνομους σκοπούς ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις κάτωθι πληροφορίες επικοινωνίας. 

Τέλος, σε περίπτωση που διαμένετε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είστε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να προσφύγετε με καταγγελία αναφορικά με την χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην τοπική σας αρχή, που είναι υπεύθυνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 1. Επικοινωνία για θέματα προστασίας δεδομένων 

Για οποιοδήποτε ερώτημα, απορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.